KOMPAS
S.C.

Agencja Celna "KOMPAS" S.C.została założona przez dwóch doświadczonych agentów celnych z kilkunastoletnim stażem. Od początku istnienia zajmujemy się obsługą celną wymiany towarowej między Unią Europejską, a krajami Europy Wschodniej i Azji.
Podczas dotychczasowej działalności nasza firma nawiązała kontakty i współpracuje do dziś z wieloma kontrahentami branży eksportowej, spedycyjnej oraz transportowej zarówno z krajów UE, jak i z Rosji, Białorusi i Ukrainy.

POSIADAMY
AEO

Pozwolenia AEO (ang. Authorised Economic Operator) pozwala przedsiębiorcom korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej. Dla agencji celnych posiadanie AEO, jest podstawą, bez której nie można prowadzić biznesu w oparciu o oczekiwane na rynku rozwiązania. Wszystkie postępowania celne a w szczególności pozwolenia i uproszczenia wymagają spełnienia warunków jak dla AEO.

Na przykład, jeśli agencja celna posiadająca AEO wnioskuje o uzyskanie pozwolenia na uznanie miejsca do przedstawiania towarów – czyli chce odprawiać towar w innym miejscu niż urząd celny, to organ celny w prowadzonym postępowaniu koncentruje się na badaniu samego miejsca. Bada czy spełnia ono warunki zapewniające możliwość kontroli celnej i dozoru celnego. Tym samym, nie ma konieczności prowadzenia długotrwałego i skomplikowanego postępowania obejmującego wszystkie procesy w firmie – w tym badanie kondycji finansowej, kwalifikacji czy procedur związanych z obsługą importu lub eksportu.

polski