KOMPAS
S.C.

Таможенное Агентство "KOMPAS" S.C. была создана двумя квалифицированными таможенными агентами с большим стажем. С самого начала занимаемся таможенным обслуживанием товарооборота между Евросоюзом и странами Восточной Европы и Азии.
В течении всей деятельности наша фирма сотрудничала и сотрудничает с большим количеством контрагентов в отраслях экспорта, спедиции и транспорта из стран Евросоюза, а так-же из России, Беларуси и Украины.

ИМЕЕМ
AEO

Pozwolenia AEO (ang. Authorised Economic Operator) pozwala przedsiębiorcom korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej. Dla agencji celnych posiadanie AEO, jest podstawą, bez której nie można prowadzić biznesu w oparciu o oczekiwane na rynku rozwiązania. Wszystkie postępowania celne a w szczególności pozwolenia i uproszczenia wymagają spełnienia warunków jak dla AEO.

Na przykład, jeśli agencja celna posiadająca AEO wnioskuje o uzyskanie pozwolenia na uznanie miejsca do przedstawiania towarów – czyli chce odprawiać towar w innym miejscu niż urząd celny, to organ celny w prowadzonym postępowaniu koncentruje się na badaniu samego miejsca. Bada czy spełnia ono warunki zapewniające możliwość kontroli celnej i dozoru celnego. Tym samym, nie ma konieczności prowadzenia długotrwałego i skomplikowanego postępowania obejmującego wszystkie procesy w firmie – w tym badanie kondycji finansowej, kwalifikacji czy procedur związanych z obsługą importu lub eksportu.

Русский